Większość moich kolegów od dziecka chciała zostać lekarzem. Ja zupełnie o tym nie myślałem, miałem mnóstwo innych planów i zainteresowań. Dopiero na studiach stwierdziłem, że to jest moja droga życiowa, że dokonałem trafnego wyboru. Nie wyobrażałem sobie, że mógłbym zostać niezabiegowcem ale chirurgiem dziecięcym chyba najmniej. Teraz z perspektywy kilkunastu lat pracy chirurgii dziecięcej nie zamieniłbym na żadną inną dyscyplinę zabiegową. Nawet podspecjalizację z chirurgii onkologicznej wybrałem po to, żeby leczyć dzieci.
Poza pracą w Klinice Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii w Kielcach gdzie pełnię funkcję kierownika Kliniki, jestem także nauczycielem akademickim w stopniu adiunkta na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, jednocześnie pełnię funkcję prodziekana ds. dydaktycznych.
Pod moim kierunkiem 50 studentów uzyskało stopień magistra pielęgniarstwa. Mój dorobek naukowy stanowi kilkadziesiąt publikacji oraz wystąpień naukowych na licznych zjazdach.
Główne kierunki moich zainteresowań to chirurgia małoinwazyjna, możliwość zachowawczego leczenia urazów narządów miąższowych jamy brzusznej (temat mojej rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Czesława Stoby w Gdańsku), chirurgia onkologiczna dzieci (w tym leczenie zmian naczyniowych u dzieci), chirurgia noworodka i niemowlęcia. Oprócz specjalizacji z chirurgii dziecięcej, od 2013 posiadam specjalizację z chirurgii onkologicznej.